Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Ὁ γνωστός καί ἀγαπητός σε ὅλους μας π. Καλλίνικος Μαυρολέων ἀπό την Κάρπαθο θά διαπραγματευθεῖ ἕνα πολύ σημαντικό θέμα.

Ἡ ἑπομένη συνάντηση της Σχολῆς Γονέων. Ὁ γνωστός καί ἀγαπητός σε ὅλους μας π. Καλλίνικος Μαυρολέων ἀπό την Κάρπαθο θά διαπραγματευθεῖ ἕνα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα αὐτό το ἀναδείξατε ἐσεῖς. Ἤδη ὑπήρξανε δύο ἐρωτήσεις με αὐτό το θέμα σε δύο ὁμιλίες της Σχολῆς Γονέων. "Μιλῶντας στά παιδιά γιά το θάνατο". Δέν ὑπάρχει καλύτερος σε αὐτό το θέμα ἀπό τον πατέρα Καλλίνικο διότι ἔχῃ ἀσχοληθεῖ ἐμπειρικά καί ὥς δάσκαλος. Ἐπίσης με την μέθοδο της παρουσίασης καί με τον μεστό του λόγο θά μας κρατήσει καθηλωμένους καί σίγουρα θά πάρουμε χρήσιμες ἀπαντήσεις στό ἐρώτημά μας. Πώς θά μιλήσουμε στά παιδιά γιά το θάνατο; Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου στι 19:30. Αἴθουσα Ροδίνι.