Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η Σχολή Γονέων αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού ιδρύματος (Ε.Μ.Ι) της ιεράς Μητροπόλεως. Λειτουργεί με την ευλογία του σεβασμιωτάτου Μητροπολιτου Ρόδου κ.Κ.Κυρίλλου. Η σχολή απευθύνεται σε γονείς, υποψήφιους γονείς και γενικότερα σε όσους  ενδιαφέρονται να προετοιμάσουν και να καλλιεργήσουν το χάρισμα του να είσαι γονιός. Είναι καρπός αγάπης  της Εκκλησίας μας για την στήριξη της οικογένειας. Συνιστά μια συστηματική προσπάθεια για ποιμαντική καθοδήγηση των γονέων και των υποψηφίων γονέων στη σωστή αντιμετώπιση των δυσκολιών του εγγάμου βίου. 

Σκοπός της σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου είναι η στήριξη των γονέων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, την κρίση των αξιών, την δυσκολία στην επικοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις κτλ. Το έργο της έχει ως κύριο σκοπό να προσφέρει στους γονείς γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.  Κάθε παιδί είναι μοναδικό, κάθε γονιός είναι μοναδικός, κάθε οικογένεια είναι μοναδική, ωστόσο όλοι αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα.
Αναλυτικότερα, το έργο στοχεύει στο να :
· Προετοιμασθούν οι νέοι για να κατανοήσουν τη σημασία του μυστηρίου του Γάμου και της Οικογένειας ,να γίνουν ευτυχισμένοι σύζυγοι και πετυχημένοι γονείς. 
· Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια, μεταξύ των γονέων, μεταξύ γονέων και παιδιών και η αρμονική συνύπαρξη τους.
· Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους
· Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
· Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
·  Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
·  Αναλυθούν θέματα όπως σχολείο και οικογένεια, οικογένεια και Εκκλησία, Οικογένεια και πνευματική ζωή, η ορθόδοξη συμβουλευτική των αγίων πατέρων για την οικογένεια κτλ.
· Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην οικογένεια 
·  Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Στη Σχολή Γονέων της  Ιεράς Μητροπόλεως μας  διδάσκουν, ειδικοί επιστήμονες: Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (Παιδίατροι, Παιδοψυχίατροι, κ.α.), Ψυχολόγοι, Παιδαγωγοί, Θεολόγοι, Kοινωνιολόγοι, Eκπαιδευτικοί κτλ.
Με την παρακολούθηση, των θεμάτων που αναπτύσσονται από τους επιστήμονες-εισηγητές και με την ανταλλαγή εμπειριών παρέχεται εξαιρετική βοήθεια στους γονείς για το έργο τους. Στις συναντήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα  για συζήτηση. Η Είσοδος είναι ελεύθερη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου